GSL -בדיקות קרקע

חברתנו מציעה מגוון רחב ורב-תכליתי של טכניקות חקירת הקרקע קבלנים ,יזמים ויועצים .

צוותי הקידוח המנוסים יבצעו את בדיקות הקרקע בעזרת ציוד מתקדם ,הניסיון העשיר בטכניקות הקידוח,דגימה והבדיקה  מאפשר לנו להגיע לתוצאות מדוייקות ואמינות.

צוות המהנדסים מנתחים את נתוני הבדיקות ומנפיקים  דוחות לקביעת הפרמטרים השונים של  הקרקע , נתונים אלו מאפשרים למתכננים /יועצים  לתכנן את ביסוס המבנה.

שירותינו כוללים:

דיגום וסיקרי קרקע –הוצאת דוגמאות בלתי מופרות 

קידוח אוגר  (ספירלה ) –במגוון קטרים להוצאת דגמים מופרים . לצורך מיון הקרקע .

בדיקות SPT) –standard penetration test) – בדיקת החדרה תקנית. מבחן חדירה סטנדרטי המספק אינדיקציה לצפיפות וחוזק הקרקע על ידי החדרת צינור חלול והוצאת דוגמא בלתי מופרת.  ASTM D 15         

דגימות בלתי מופרים (שלבי) – החדרת צינור חלול בקוטר 89 ממ"  ואורך כ 60 סמ" והוצאת דוגמא בלתי מופרת מהקרקע השומרת על המבנה והרטיבות הטבעיים של הקרקע הבדיקה נעשית באדמה חרסיתית.

בדיקות vt – בדיקת חוזק גזירת הקרקע בעזרת מכנף    vt- vane test    5/10  4/8 על פי תקן  ASTM D 2573 הבדיקה נעשית בקרקע חרסיתית

קידוחי גלעין – הוצאת מדגמים בלתי מופרים בסלע ע"י שפורפרת כפולה  double tube בקוטר 89 ממ" או שפורפרת כפולה   wirelineקוטר 79 ממ" על פי תקן ASTM D 2113

בארות ניטור – התקנת בארות בקטרים שונים ע"י צינור מגן (casing  ) ואו ע"י בנטונייט לצורך דיגום מי תהום או החדרה

פיאזומטרים  - התקנת פיאזומטר   מצינור תיקני מחורץ עטוף בד גיאוטכני  וחצץ גס לצורך  ניטור

בדיקות גז קרקע – התקנת מערכת לשאיבת גז ע"י צינור טפלון  תיקני בעובי 4 ממ" בעל ראש מסננת  בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה .

  

 

 

 

ליצירת קשר: GSL לירית הנדסת קרקע בע"מ | נתניה אזור תעשיה ישן, ת.ד. 13067, מיקוד: 42377 | טלפון: 09-8611852 | פקס:09-8611850 | דוא"ל: ib@gsl.co.il

Beta Group עיצוב אתרים

כל הזכויות שמורות ©

ntt מערכת ניהול תוכן